Over ons

Over de vereniging...

De LOPER is een hardloopvereniging die in 2010 opgericht is door Henk Bruggeman en Dick Leseman. De Loper verzorgt hardlooptrainingen op verschillende locaties in Zevenaar, ’s Heerenberg, Arnhem en Elst, zowel overdag als ’s avonds. De vereniging is lid van de AtletiekUnie. De visie van DE LOPER is: Samen lopen is leuker. We stimuleren al onze leden om blessurevrij steeds beter hard te gaan lopen.  

Leden/lidmaatschap
Momenteel heeft de LOPER ± 200 leden. Leden kunnen onbeperkt gebruik maken van de trainingen op de verschillende locaties. Het lidmaatschap kost € 57 euro per kwartaal en een jaarlijkse bijdrage aan de AtletiekUnie van € 18,80. De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 27,50, dit is incl. het eerste jaar AtletiekUniebijdrage.

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter Heidie van der Horst
  • Vice-voorzitter Wim Scheerder
  • Secretaris Harold Bos
  • Penningmeester Nienke Danhof
  • Communicatieadviseur Elisabeth Stoeten

Algemene Leden Vergadering
Eens per jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze ALV worden de (financiële) plannen voor het komende jaar aan de leden gepresenteerd. Leden kunnen ook zelf onderwerpen inbrengen tijdens deze vergadering. Voorafgaand aan de ALV wordt (meestal) samen gelopen. Aansluitend aan de ALV nodigen we met regelmaat een inspirerende spreker uit.

Vrijwilligers
DE LOPER is een vereniging die geheel gerund wordt door vrijwilligers. Met al deze vrijwilligers (bestuur – trainers- trainers coördinator) is een vrijwilligerscontract gesloten. Zelf ook de handen uit de mouwen steken? Kijk gauw bij de vacatures.

Financiën
DE LOPER is een financieel gezonde vereniging. De penningmeesters maken jaarlijks een begroting die wordt gepresenteerd tijdens de ALV. De administratie van het afgelopen jaar wordt gecontroleerd door een kascommissie. Deze commissie bestaat uit 2 personen en wordt jaarlijks benoemd. De kascommissie adviseert de leden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) om al dan niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur.

Trainers
DE LOPER heeft een professioneel trainerscorps. Zij dragen kleding van DE LOPER en zijn daardoor goed herkenbaar in hun rol. Trainers hebben minimaal een niveau 2 trainersopleiding, maar de voorkeur gaat uit naar de trainersopleiding niveau 3 van de AtletiekUnie. DE LOPER faciliteert trainers om aan hun ontwikkeling te werken. Zij kunnen in dat kader ook jaarlijks op kosten van DE LOPER deelnemen aan de Looptrainersdag van de AtletiekUnie. Trainers ontvangen voor het geven van trainingen een vrijwilligersvergoeding.

Communicatie
De communicatie met de leden verloopt via de nieuwsbrief Lopende Zaken en via Whatsappgroepen waar leden per locatie aan deel kunnen nemen. Via deze kanalen communiceren we informatie over o.a. trainingen, bestuursbesluiten, wedstrijden, en loopjes die georganiseerd worden.

Veilig Sporten
Op initiatief van het bestuur is gestart met het opzetten van beleid rond Veilig Sporten. Hier is een commissie voor gevormd die bestaat uit leden en begeleid wordt door de AtletiekUnie. Hier vind je meer informatie.

Evenementen
Binnen DE LOPER worden er allerlei evenementen georganiseerd, zowel door de vereniging als de leden zelf. Zo worden op maandagavonden in de maanden mei t/m september de ZMAL’s (Zomerse MaandagAvond Loop) georganiseerd. Een lid loopt dan een route in zijn of haar loopomgeving en alle leden kunnen hier kosteloos aan deelnemen. Ook organiseert DE LOPER met regelmaat Start to Run cursussen op verschillende locaties. Dit zijn cursussen voor beginners die in 7 weken opbouwen naar 3 km onafgebroken hardlopen.

Lief & Leed
DE LOPER is een vereniging met een groot sociaal hart. Tijdens de vele kilometers die samen worden gelopen, wordt ook lief en leed gedeeld. Hier wordt binnen de vereniging onder andere uiting aan gegeven door onze Lief & Leed commissie. De leden van deze commissie beheren het gelijknamige geldpotje dat gevuld wordt door giften vanuit de leden. De commissie stuurt bij ziekte, blessures of juist heugelijke feiten kaartjes/ attenties naar de leden. Leden kunnen elkaar hiervoor opgeven.