Veilig sporten

Veilig sporten

Bij DE LOPER vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig en gezien voelt. We hebben een commissie Veilig Sporten die in samenwerking met de Atletiek Unie ons beleid hiervoor verder heeft vormgegeven.

Onderzoek veilig sportklimaat DE LOPER

De commissie Veilig Sporten, bestaande uit Carla ten Velde, Ine Dieckmann, Rob Möhlmann, Selma Koolhaas en Anke van MIltenburg heeft, met ondersteuning van Margot Kouwenberg namens de Atletiekunie, haar werkzaamheden afgerond! Door informatiesessie met bestuur en trainers en een enquête onder leden is onderzocht in hoeverre onze vereniging een veilig sportklimaat heeft en welke stappen er gezet kunnen worden om het sportklimaat verder te verbeteren. Dat heeft tot hele mooie uitkomsten geleid!

Van de 72 leden die enquête ingevuld hebben, waarderen 62 leden de veiligheid binnen de club met een 8 of hoger. We kregen geen onvoldoendes:-). Op sportiviteit en sociale club scoren we vergelijkbaar. Maar liefst 94% van de leden geeft de club een 8 of hoger voor gezelligheid. 

 

Commissie Veilig sporten
Uit de enquête kwamen (gelukkig) geen verrassende zaken, maar wat we nu niet zien, wil niet zeggen dat het er niet is. Daarom zijn de vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) benoemd. We zijn blij dat Carla, Rob en Selma deze taak op zich willen nemen. Zij gaan ervoor zorgen dat het thema binnen de vereniging onder de aandacht blijft. Zij denken met je mee of kunnen je doorverwijzen naar bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon van de Atletiekunie. Dit is altijd vertrouwelijk.

Onze VCP’s zijn bereikbaar via onderstaand formulier.
Wil je liever bellen, stuur ze dan een verzoek om terug te bellen.

Wij staan voor jullie klaar

Contact opnemen met een VCP: