ALV

Algemene Leden Vergadering

De ALV (Algemene Leden Vergadering) is natuurlijk altijd belangrijk om bij te wonen. Hèt moment om als lid je stem te laten horen en voor ons als bestuur te vertellen hoe we er als club voor staan en wat onze visie daarop is.

Aanstaande ALV op zaterdag 22 april is extra interessant! We hebben dan namelijk een zeer inspirerende spreker met een belangrijke verhaal: Gert-Jan Wassink gaat ons meenemen in de nieuwe trainingsmethode voor DE LOPER. Deze methode zal vooral gericht zijn op verantwoord en blessurevrij lopen. Met zijn Achterhoekse humor en zijn enorme bak kennis en ervaring heeft Gert-Jan een aantal weken geleden de handen van onze trainers al op elkaar gekregen. Nu zijn jullie aan de beurt! We gaan deze zaterdag ook een testloop doen. Zeker niet om te kijken hoe hard jullie kunnen lopen, maar vooral om te kijken hoe jullie verstandiger kunnen lopen. 

Kom dus allen in je hardloopoutfit! Ben je erbij? Stuur een mail naar secretaris@ikbendeloper.nl

Zaterdag 22 april 2023
Locatie: Ciko Beukenlaan 9 in Arnhem
Tijd: 13.00 – 16.00 uur