Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DE LOPER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap en alle DE LOPER activiteiten (bijv. hardloopcursus, hardlooptraining of een  evenement).

Hardlopen als sport
Hardlopen is intensief en blessuregevoelig. Niet iedereen is geschikt om te hardlopen. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan een activiteit. Als u gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of als u een andere reden heeft om te twijfelen aan uw geschiktheid voor hardlopen, raden wij u sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts. Ook wanneer u lange tijd niet aan sport heeft gedaan, raden wij u sterk aan eerst advies in te winnen voor u aan hardlopen begint. Hardlopen is niet de meest geschikte sport om mee te starten. Minder intensieve sporten als fietsen en wandelen zijn meer geschikt. DE LOPER heeft het recht om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een activiteit.

Hardlopen bij DE LOPER
DE LOPER heeft het recht om een cursus of training door een andere trainer te laten geven dan vooraf aangegeven of te annuleren indien er geen trainer beschikbaar is. Ook als er een andere activiteiten door DE LOPER wordt georganiseerd, kan een training komen te vervallen.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast (zie weerprotocol).

Deelname aan een activiteit van DE LOPER geschiedt op eigen risico. Hardloopadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

De trainers, bestuur of organisatie van DE LOPER zijn niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een activiteit. Ook zijn de trainers, bestuur en de organisatie van DE LOPER niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen ontstaan tijdens of in verband met dergelijke activiteiten. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DE LOPER. 

Betalingen en annuleringen
De kwartaal contributie van DE LOPER en de jaarlijkse bijdrage Atletiekunie worden automatisch geïncasseerd. Bijdrages voor activiteiten en kleding et cetera worden automatisch geïncasseerd na inschrijving door de deelnemer.

Het lidmaatschap en deelname aan cursussen zijn niet overdraagbaar aan derden. DE LOPER heeft het recht een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Wordt er geen aanvaardbaar alternatief gevonden, dan krijgt de deelnemer het volledige cursusgeld terug.

Opzegging lidmaatschap
Een lid kan, overeenkomstig de statuten, zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Aldus vastgesteld door het bestuur van DE LOPER op 02-11-2022.