Aanmelding
Lid worden kan door het inschrijfformulier volledig in te vullen, te dateren en door tevens het daartoe beschikbaar gestelde gecombineerde inschrijf-/incassomachtigingsformulier te ondertekenen. Het ingevulde inschrijf-/incassomachtigingsformulier kun je inleveren bij de trainer of  per post opsturen naar de ledenadministratie. Elk nieuw lid schrijven we automatisch in bij de Atletiekunie. Wanneer een lid van een andere vereniging komt en al bij de Atletiekunie is ingeschreven, registreren we het lid met een mutatieformulier als lid van vereniging DE LOPER.

Kosten
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 50,- per kwartaal (bij automatische incasso). Wie een factuur wil ontvangen, betaalt per kwartaal € 2,50 extra. Boven op het lidmaatschapsgeld komt de jaarlijkse afdracht aan de Atletiekunie (in 2014 € 16,20). Nieuwe leden betalen éénmalig € 25,- inschrijfgeld en daarbij is inbegrepen de afdracht aan de Atletiekunie voor het eerste kalenderjaar. Bovendien ontvangen nieuwe leden een gratis functioneel hardloopshirt. Deelnemers die vanuit Start to Run of Run to the Start doorstromen, ontvangen geen functioneel hardloopshirt van DE LOPER.

Elk nieuw lid krijgt van de ledenadministratie binnen enkele weken een bevestiging van de inschrijving onder vermelding van het inschrijfnummer van de Atletiekunie. Tevens ontvangt elk nieuw lid van de Atletiekunie binnen enkele weken/maanden een Atletiekunie Ledenpas.

Afmelding of opzegging
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan ledenadministratie@ikbendeloper.nl en minimaal één maand voorafgaand aan het volgende kwartaal. Afmelden bij de trainer geldt niet als officiële afmelding.